Helvene

Helsingin Ulkoilupalvelut (entinen Liikuntavirasto) ja Helveneen Yhteistyökokous 2019 11 22

Katso: Pöytäkirjat

PDF-tiedostoAHTI projekti tavoitteet ja tilanne 2019 syksy.pdf (26 kB)
Heleneen ja Ulkoilupalvelun kokouksessa tuli esille AHTI Projekti. Siitä lisää tietoa seuraavassa liitteessä. Tutustukaa hankeeseen verkossa https://ahti.app/

 

 

Helvene on lähettänyt Kaupunkiympäristölautakunnalle laatimansa Mielipiteen/Muistutuksen liittyen Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos Hankenumero: 1603_1 HEL 2017-013476.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus: Eira, Länsisatama, Jätkäsaari, Hernesaari.

Helveneen muistutus Hernesaaren satama-alueen käyttämisestä talvella veneiden säilytysalueena. Nyt kaavaehdotuksessa tämä mahdollisuus on jätetty sataman harkintavaltaan, mutta Helvene edellyttää että risteilyalusten laiturialue on varattava talvikaudella veneiden säilytykseen.

Seuraavassa liitteessä koko Mielipide/Muistutus teksti.

PDF-tiedostoKaupunkiympäristölautakunnalle Muistutus 22 10 2019.pdf (71 kB)
Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus

 

 

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kumppanitilaisuuteen

Kaupungintalon juhlasalissa 8.10.2019 osallistui Helveneen edustajat, Matti Piispanen ja Jan Hörhammer.

Tilaisuuden teemoja olivat:

  1. Minkä tyyppisissä verkostoissa ja kenen kanssa haluaisit toimia? Mitä hyötyä ja haittaa olisi esim. alueellisesti, kaupunginlaajuisesti, temaattisesti tai palvelualueittain (nuoriso, liikunta, kulttuuri, kirjasto) jäsennetyissä verkostoissa?
  2. Mitä tiloja ja olosuhteita toimintanne tarvitsee? Onko kaupungissa potentiaalisia tyhjiä tiloja, onko tarve uusille vai molempia?
  3. Mitä kumppanuus kaupungin ja muiden toimijoiden välillä voisi parhaimmillaan olla? Mitä lisäarvoa kumppanuus voisi tuoda?

Alla olevan linkin takana tilaisuudessa jaettu materiaali

Myöhemmin tilaisuuden järjestäjä lähettää koosteen tilaisuuden työpajaosiosta.

LAITURIMAKSUT 2020 - Infoa Venekerhoille

Kulttuuri ja vapaa-aika lautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2020 ei ole esitetty laiturimaksuille hinnankorotuksia.

Valtuusto hyväksyy lopullisen talousarvion vuodelle 2020 marraskuussa.

Terveisin,

Stefan Fröberg

Ulkoilupalvelupäällikkö

Helvene tapasi Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johdon

Helveneen edustajat, Matti Piispanen ja Jan Hörhammer, kävivät myönteisen keskustelun Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan Tommi Laition,  liikuntajohtajan Tarja Loikkasen sekä ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröbergin kanssa 11.9.2019 aiemmin pormestari Jan Vapaavuorelle esitetyistä asioista (muistio seuraavan otsikon alla). Keskusteluun osallistui myös edustaja Kaupunkiympäristön toimialalta

Keskustelussa linjattiin, että Veneiden talvisäilytysselvityksessä esitetyt ratkaisuvaihtoehdot ja niiden käytännön toteuttaminen otetaan työn alle. Hankkeen vetovastuu osoitetaan Kaupunkiympäristön toimialalle. Työ toteutetaan yhteistoiminnassa kaupungin muiden toimialojen kanssa. Helvene on mukana työssä. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa jo kuluvan vuoden aikana.

Samalla sovittiin, että vuoden 2020 helsinkiläisten venekerhojen kommodorikokouksessa huhti- toukokuussa esitellään veneiden talvisäilytykseen liittyvät käynnissä olevat hankkeet ja niiden aikataulutusta.

 

Pormestari Jan Vapaavuorelle tapaaminen 21.8.2019

Tapaaminen oli hyvin hyvähenkinen. Alla olevan muistion kolme viimeksi mainittua asiakohtaa johtavat helpostikin konkreettisiin toimenpiteisiin.

Sen sijaan ensimmäisen kohdan asiakokonaisuus on erittäin hankalasti toteutettava. Ongelma tiedostettiin. Ratkaisuna ei ole vain yhtä toimenpidettä, vaan se edellyttää monia toimenpiteitä. Kaupunki ratkaisee, millaisella organisoinnilla  veneiden talvisäilytysselvityksen esittämiä ratkaisuvaihtoehtoja ryhdytään panemaan täytäntöön.

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

Aaltopoiju

Tästä suoraan Harmajan ja Suomenlahden aaltopoiju- ja tuulitietoihin.

Säätiedot

Ennusteet

Havainnot