Helvene

Kommodorikokous 2020 - 04 - 28  kl 18:00

Tehkää merkintä kalenteriin seuraavasta Kommodoorikokouksesta. Paikka on viellä avoin 

Kutsu kokoukseen julkaistaan huhtikuun alussa

Helvene toimikunnan viimisen kokouksen pöytäkirja. 20.1.2020, kello 18.00-20.15

PDF-tiedostoHelvene toimikunnan ptk 2020 01 20.pdf (131 kB)
Helvene toimikunnan kokousmuistio 2020 01 20

 

 

Helveneen ja ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröbergin tapaaminen 22.1.2020

Kokoukseen osallistuivat Helveneestä Matti Piispanen ja Jan Hörhammer.

Tapaamisessa linjattiin:

  1. Helvene saa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalta informaatiota, jolla on merkitystä arvioitaessa sitä, millä tavoin Helsingin kaupunki toteuttaa erilaisia veneiden talvisäilytykseen liittyviä toimenpiteitä. Kysymys on toimintastrategian tyyppisistä tiedoista. Tieto on saatavilla lähiaikoina.

  2. Helsingin merellisessä strategiassa on veneilystä seuraavat kirjaukset:

  • ”..vuosina 2019-2022 toteutetaan ”Helsingin veneilyharrastajien palveluiden parantaminen, veneiden talvisäilytyspaikkojen riittävyyden varmistaminen.

  • Vierassatamia ja vierasvenepaikkoja sekä vene- ja talvisäilytyspaikkoja on osoitettu riittävästi ja veneilijöiden kannalta sopivista sijainneista eli venepaikkojen alueellinen kysyntä ja tarjonta kohtaavat.”

Edellä mainitun strategian asiakokonaisuuden toimeenpanoa varten asetetaan alatyöryhmä, jonka jäsenet edustavat asiaan liittyviä Helsingin kaupungin eri toimialoja. Tarkoituksena on laatia konkreettinen esitys siitä, millä tavoin veneiden talvisäilytysraportissa esitetyt ja edelleen ajankohtaiset ratkaisuvaihtoehdot voidaan toteuttaa veneiden talvipaikkahaasteen ratkaisemiseksi.

Merellisen kumppaniryhmän kokous 16.1.2020

Ryhmän puheenjohtajana toimii elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva. 

Kokoukseen osallistui Helveneestä Matti Piispanen.

Asialistalla oli mm. kumppanien merelliset kuulumiset ja ajankohtaiset aiheet, Merellisen strategian ajankohtaiset asiat (projektipäällikkö Minttu Perttula) ja vesiliikenteen kehittäminen 2020. Saariston kaavojen eteneminen ja yhteistyö venekerhojen kanssa (ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. Meri Louekari ja venekerhot). Lisäksi tietoisku Helsinki biennaali 2020 ajankohtaiset asiat.

Ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg esitteli Helveneen ja kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan perinteisessä yhteistoiminta-kokouksessa syksyllä esillä olleen karttapohjan, johon on sijoitettu Veneiden talvisäilytysselvityksessä esitetyt talvipaikat. Asian käsittelyssä ei tullut ilmi yhtään uutta veneiden talvipaikkavaihtoehtoa pl. kysymys Malmin lentoaseman tarjoamasta mahdollisuudesta.

Helvene esitti, että veneiden talvipaikkakysymyksessä tulee löytää uusia ratkaisuja, koska tilanne jo muutaman vuoden kuluttua muodostuu hyvin ongelmalliseksi enimmillään jopa muutaman tuhannen nykyisen talvipaikanpaikan poistumisen seurauksena ilman, että uusia paikkoja saadaan tilalle. Lisäksi uusille asuinalueille tulevat satamapaikat ilman niille osoitettuja veneiden talvipaikkoja heikentävät edelleen kokonaistilannetta.

PDF-tiedostoAHTI projekti tavoitteet ja tilanne 2019 syksy.pdf (26 kB)
Heleneen ja Ulkoilupalvelun kokouksessa tuli esille AHTI Projekti. Siitä lisää tietoa seuraavassa liitteessä. Tutustukaa hankeeseen verkossa https://ahti.app/

 

 

Helvene tapasi Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johdon

Helveneen edustajat, Matti Piispanen ja Jan Hörhammer, kävivät myönteisen keskustelun Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan Tommi Laition,  liikuntajohtajan Tarja Loikkasen sekä ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröbergin kanssa 11.9.2019 aiemmin pormestari Jan Vapaavuorelle esitetyistä asioista (muistio seuraavan otsikon alla). Keskusteluun osallistui myös edustaja Kaupunkiympäristön toimialalta

Keskustelussa linjattiin, että Veneiden talvisäilytysselvityksessä esitetyt ratkaisuvaihtoehdot ja niiden käytännön toteuttaminen otetaan työn alle. Hankkeen vetovastuu osoitetaan Kaupunkiympäristön toimialalle. Työ toteutetaan yhteistoiminnassa kaupungin muiden toimialojen kanssa. Helvene on mukana työssä. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa jo kuluvan vuoden aikana.

Samalla sovittiin, että vuoden 2020 helsinkiläisten venekerhojen kommodorikokouksessa huhti- toukokuussa esitellään veneiden talvisäilytykseen liittyvät käynnissä olevat hankkeet ja niiden aikataulutusta.

 

Pormestari Jan Vapaavuorelle tapaaminen 21.8.2019

Tapaaminen oli hyvin hyvähenkinen. Alla olevan muistion kolme viimeksi mainittua asiakohtaa johtavat helpostikin konkreettisiin toimenpiteisiin.

Sen sijaan ensimmäisen kohdan asiakokonaisuus on erittäin hankalasti toteutettava. Ongelma tiedostettiin. Ratkaisuna ei ole vain yhtä toimenpidettä, vaan se edellyttää monia toimenpiteitä. Kaupunki ratkaisee, millaisella organisoinnilla  veneiden talvisäilytysselvityksen esittämiä ratkaisuvaihtoehtoja ryhdytään panemaan täytäntöön.