Helvene

Helsinkiläisten venekerhojen kommodorikokous 2019 05 08

Ennen varsinaista Helveen Kommodorikokousta kuultiin Stefan Fröbergin (Ulkoilupalvelupäällikkö, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala » Liikunta » Ulkoilupalvelut) esitys jossa hän painotti neljää osa-aluetta:

  1. Investoinnit 2019 ovat nousemassa vakiintuneelle tasolle

  2. Merellinen strategia joka on julkaistu. Siinä kuvataan tavoitteita ja hankkeita, jotka olisi tarkoitus toteuttaa vuoteen 2030 mennessä.

  3. Merellinen Biennaali järjestetään 2020 Vallisaaressa. Tähän odotetan noin 300 000 kävijää.

  4. Vene Helsingissä / Ahti-hanke - Digitaalisia palveluita veneilijöille.

Lisää tästä aiheesta Kommodorikokous välilehdellä

Kommodorikokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus, seuraavan vuoden toimntasuunnitelma j valittiin uusi Helvenetoimikunta.

Helveneen toiminnan painopistealueita 2018-2019

  • Veneiden talvipaikkakysymyksen ratkaiseminen.

  • Helsingin merellisen strategian täytäntöönpanoon osallistuminen.

  • Helsingin kaupungin Ahti hankkeeseen osallistuminen.

  • Yhteistyöverkoston laajentamine.

Helvenetoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Matti Piispanen.

Lisää näistä aiheesta Kommodorikokous välilehdellä

Kommodorikokouksen pöytäkirja

PDF-tiedostoHelvene kommodorikok ptk 2019 05 08 signed.pdf (404 kB)