Helvene

KOKOUSKUTSU                     Helsinkiläiset venekerhot                      2020 11 11

1. Kommodorikokous

Helveneen kommodorikokous pidetään keskiviikkona 2.12.2020 klo 17.00 – koronatilanteesta johtuen etänä TEAMS-kokouksena. Kokouksessa käsitellään Helveneen toimintasäännössä mainitut asiat.

HUOM. Kokouskutsu ja siihen liittyvä TEAMS-linkki lähetetään Helvene yhteyshenkilölle. Linkki on mahdollista siirtää eteenpäin kokoukseen osallistuville henkilölle/henkilöille.

2. Helveneen ja kaupungin Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan yhteiskokous

Kommodoori kokouksen jälkeen välittömästi pidetään myös perinteinen Helveneen ja Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistilaisuus. Kokoukseen voivat osallistua kaikki kommodori-kokoukseen osallistuvat henkilöt.

Tilaisuudessa käsitellään keskeisimpiä kehittämishankkeita, kuten veneiden talvisäilytys-haasteet, vuoden 2021 merelliset investoinnit ja vuokrasopimukset-käsittely kaupungissa. Keskustelun muut aiheet tarkentuvat myöhemmin.

 

KYSELY

Edellä mainitun veneiden talvipaikka-asian käsittelyn tausta-aineistona käytettäväksi, Helvene kartoittaa veneiden talvipaikkakysymyksen osalta seuraavat asiat:

HUOM. Kysymykset on laadittu siten, että niitä koskevat asiat liittyvät nk. Pajusen työryhmän tekemän veneiden talvipaikkaselvityksen ratkaisuvaihtoehtoihin. Peruslähtökohta on, että ilman uusia toimenpiteitä seuraavien vuosien aikana poistuu nykyisistä veneiden talvipaikoista jopa pari tuhatta paikkaa, joten meidän on löydettävä uudet korvaavat järjestelyt ”kääntämällä kaikki kivet”.

  • Onko venekerhoilla mahdollista tehostaa nykyisten talvipaikkojensa käyttöä siten, että alueelle voitaisiin sijoittaa lisää veneitä. Mitä järjestely vaatisi?

  • Kuinka monta trailer veneitä kerhon talvitelakointi alueella säilytetään nykyään?

  • Mikäli kaupunki pystyy osoittamaan liikennekelpoisille trailer-veneille uuden talvipaikan, olisiko venekerhon nykyisillä talvipaikoilla olevilla mahdollisuus siirtää veneensä uuteen paikkaan ja näin mahdollistaa ei-siirrettäville ”isoimille” veneille tilaa alueella. Arviolukumäärä?

HUOM. Vastaukset eivät ole venekerhoja sitovia eikä niiden tarvitse olla yksityiskohtaisen tarkkoja. Tarkoituksena on tässä vaiheessa hahmottaa, talvipaikkaselvityksen eri ratkaisuvaihtoehtojen mahdollistamia suuruusluokkia.

Vastaukset pyydetään lähettämään osoitteella toimikunta@helvene.fi 29.11.2020 kuluessa.

 

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan tietopyynnöt

Päivitys 10.11.2020

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnta on pyytänyt Helveneeltä lisäselvityksiä johon Helvene on oheisen liitteen mukaisesti vastannut 10.11.2020.

Alkuperäinen vastaus 16.10.2020

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmassa 2020 on yhtenä arviointiaiheena Merellinen Helsinki (2020 10 19)

Arvioinnin pääkysymys on: Onko kaupunkistrategian tavoitteita merellisestä Helsingistä ja Helsingin merellisen strategian 2030 toimenpiteitä edistetty?

Helvene on laatinut oheisen vastineen toimikunnan kyselyyn.

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

Ajankohtaista

RSS

Aaltopoiju

Tästä suoraan Harmajan ja Suomenlahden aaltopoiju- ja tuulitietoihin.

Säätiedot

Ennusteet

Havainnot