Helvene

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2019

Helvene ja Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-aikatoimen perinteinen yhteistoimintatilaisuus pidettiin 12.12.2018.

Kokouksessa käsiteltiin Helvene toimikunnan ehdottamat aiheet.

Talvisäilytys ja laituriasiassa sovittiin että pidetään erillinen kokous tammikuussa 2019 viikolla 4 jossa syvennytään aiheiden yksityiskohtiin.

Kokousmuistiota ei ole viellä julkaistu.

 

Helvene toimikunnan kokous pidetiin tiistaina 27.11.2018. Tärkeimmät kokouksessa käsitellyt asiat.

 1. Helveneen ja Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-aikatoimen perinteistä yhteistoimintatilaisutta.  Ehdotus tilaisuudessa käsiteltävät asiat.

  • ​​Laiturit:  Keskusteltiin laitureiden nykytilanteesta. Venekerhot kokevat, että ne eivät saa riittävästi vastinetta rahalle, vaikka maksavat korkeita laiturivuokria. 
   Keskusteltiin kaupungin roolista venesatamien hallinnoinnissa ja todettiin, että Helvene on sitä mieltä, että kaupungin tulee toimia veneilyn mahdollistajana ts. luoda ja ylläpitää veneilyn edellytyksiä (mm. laitureita). Helveneen tavoitteena on saada aikaan laitureidenpitostrategia yhteistyössä kaupungin kanssa

  • Talvisäilytys: Kysytään, mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet, joihin on ryhdytty talvisäilytyksestä tehdyn selvityksen pohjalta.
   Helvene esitää seurantaryhmän perustamista (Helvene/kaupungin virkamiehet), jotta nähdään. miten talvisäilytysasia etenee

  • Talouskysymykset ml. vuokrasopimukset: kaupunki nosti laituripaikkojen vuokria 8,1 % vuodeksi 2019, inflaatio on 2-3 %
   Kysytään: mikä on korotusten peruste ja mitä venekerhot saavat tällä inflaatiota paljon suuremmalla korotuksella

  • Positiivinen palaute kaupungille: pj esittää kaupungille kiitokset

 2. ​​Helsingin merellinen strategia

  • Osallistuminen Innovaatiorahastolle valmisteltuun alla olevien hankeidean kehittämiseen. Tausta: Ahokeilussa Helsingin kaupunki kehittää yhdessä veneilyalan yritysten, venekerhojen ja muiden toimijoiden kanssa yhteisen avoimen resurssi-rajapinnan (etokannan), joka mahdollistaa kaupungin, yritysten ja yksityishenkilöiden omistamien merelliseen ympäristöön liittyvien resurssien ja palveluiden varaamisen verkossa erilaisten käyttöliiymien kautta. Kukin ekosysteemin palveluntarjoaja voi syöttää omat resurssinsa (kuten venepaikat, veneet, oheispalvelut, veneiden kuljetuspalvelut) yhteiseen etokantaan ja vastineeksi hyödyntää muiden palveluntarjoajien resursseja yhteisesti sovittavin pelisäännöin. Toimintamalli perustuu verkostovaikutukselle, jossa yhteisen resurssirajapinnan tuoamat hyödyt yksiättäiselle toimijalle ovat suuremmat kuin osallistumisen kustannukset. Mukana olevien toimijoiden ei tarvitse kilpailla resursseista, vaan ne voivat keskittyä kehittämään palveluita loppukäyäjille. Tämä mahdollistaa toimijoiden tehokkaan erikoistumisen.

  • Helvene kannanotto: Tuodaan esille Helveneen kanta, että kehittämis-asioissa tulisi aloittaa määrittelemällä, mille asioille on tarvetta ja sitten ruveta miettimään, miten ja millä sovelluksilla ne voidaan ratkaista. Nyt äkkiä katsoen näyttäisi että ollaan menossa ns. sovellus edellä.  pj on yhteydessä Suvi Ervamaahan ja selvittää mahdollisen strategiatapaamisen ajankohtaa.

  • kts liite: Helvene Toimikunnan kok muistio 2018 11 27.pdf