Helvene

 

Helsingissä on 75 venekerhoa joissa on yhteensä xxxx jäsentä ja noin xyzz venettä. Pienimmät kerhot ovat alle kymmenen jäsenen kokoisia ja suurimmassa on n. 2500 jäsentä. Kaikille kerhoille tärkeää on venepaikat mutta lisäksi kerhoilla on myös paljon koulutus-, opetus ja kilpailutoimintaa junioreista vaareihin.

Valimon viierasvenesatama (Arttu Kokkonen)

Venepaikkavuokrat vuodelle 2019 - Vahvistettu - 19.10.2018

vs. toimialajohtaja on päättänyt venepaikkahinnoista ja laiturinpito-oikeuksista vuodelle 2019 seuraavasti:

52 § Täydennys, venepaikkahinnat vuodelle 2019 (HEL 2018-010552 T 02 05 00)
Päätös: vs. toimialajohtaja päätti venepaikkahintojen ja laiturinpito-oikeusmaksun
korotuksista vuodelle 2019 seuraavasti:
- Venepaikat, korotus 5 euroa/m sis. Alv 24 %
- Laiturinpito-oikeus, korotus 2 euroa/laiturisivumetri (eli korotettu hinta on 26,60 euroa/laiturisivumetri), Alv 0 %

Seuraavassa esimerkit vuoden 2019 hinnoiksi:

Korotus on 5 € / laiturisivumetri venepakoilla, eli kun kerhoille on pääsääntöisesti vuokrattu venelaitureita peräkiinnityksellä, hinta muodostuu seuraavasti. Yleisin venepaikka, joka on vuorattu seuroille on 3 m leveä, tällä laskettu korotus:

2018 hinta 3 m paikalla: 236,80 € ja 2019 vuoden hinta 3 m paikalla: 256,00 €. Korotus siis tälle 3 m leveälle venepaikalle on 19,20 € joka on prosenteissa 8,1 %

Vastaavasti kerhoille, joilla on omat laiturit, laiturinpito-oikeus korotus on 2 € per metri. Vuoden 2018 hinta oli per m = 24,60 € ja vuoden 2019 hinta per m = 26,60 €. Prosenteissa korotus on 8,1 %

Katso liite: Hki Venepaikkahinnat 2019, 19.10.2018, 52 §.pdf

PDF-tiedostoHki Venepaikkahinnat 2019, 19.10.2018, 52 §.pdf (79 kB)
Venepaikkahinnat 2019 päätöspöytökirja

Helsingin Merellinen Strategia - kehitystyö 2018

Helsingin Kaupungin projektipäälikkö Minttu Perttula ja Helveneen puheenjohtaja Matti Piispanen ovat tavanneeet ja tästä kokouksesta seuraavat muistiinpanot:

 

Minttu Perttula: Kiitokset Matti Piispaselle erinomaisesta tapaamisesta tänään. Keskustelimme valmisteilla olevasta Helsingin merellisestä strategiasta sekä erityisesti siitä, miten venekerhojen toiminta, toimintaedellytykset ja kehittämistarpeet näkyvät strategiassa – vai näkyvätkö tarpeeksi?

Sovimme Matin kanssa, että kirjoitan tapaamisestamme sähköpostilla yhteenvedon, jonka Matti voi jakaa eteenpäin venekerhojen kommodoreille.

1.       Taustatietoa Helsingin merellisestä strategiasta:

 • Olen aloittanut hankkeen projektipäällikkönä huhtikuussa 2018, hanke alkoi jo loppuvuodesta 2017. Vedän projektia kolmisen vuotta, tavoitteena varmistaa konkreettisin toimenpitein merellisyyden toteutuminen Helsingissä. Tavoitteena on myös se, että Helsingin kaupungin merelliseen toimintaan liittyvä työ näyttäytyisi yhä selkeämpänä ja helpommin hahmotettavana kokonaisuutena ulospäin.
 • Merellisestä strategiasta on jo olemassa luonnos, jonka Stefan Fröberg teille kommodoreille esittelikin keväällä.  Juuri tällä hetkellä tätä strategiaa muokataan ja tarpeen vaatiessa täydennetään ja korjaillaan niin, että se on vietävissä päätöksentekoon syyskuussa 2018. Halusimme kuitenkin tietoisesti esitellä asiaa hyvin luonnosmaisena, jotta ehdimme saada siihen palautetta.
 • Merellinen strategia on tarkoituksella lyhyt ja ytimekäs ja sen olennainen osa ovat konkreettiset toimenpide-ehdotukset, jotka itse asiassa lopulta määrittävät sen, miten merellisyyttä Helsingissä lähdettäisiin toteuttamaan tulevina vuosina. Painotan toimenpideosion tärkeyttä ja työstän paraikaa niistä hankeaihioita. Mitään pitkiä tai yksityiskohtaisia tekstejä en itse strategiatekstiin tule lisäämään, mutta tärkeitä sanoja ja painotuksia siihen voi ehdottaa.
 • Tärkeää on myös tietää tämä: Merellinen strategiatyö pohjautuu Helsingin kaupunkistrategian merellisyyttä käsittelevään kohtaan ja näin ollen linjaukset ovat pitkälti samoja. Jos joku ihmettelee esim. Helsinki Biennaalin, matkailun tai saarten avaamisen näkyvää asemaa merellisessä strategialuonnoksessa, johtuu se osaltaan siitä, että nämä asiat ovat erikseen mainittu kaupunkistrategiassa. Projektipäällikkönä koen voimakkaasti, että nimenomaan kaupunkistrategia ohjaa työtäni. Tässä vielä kertaalleen tämä Helsingin kaupunkistrategian kohta:

Helsingin merellinen sijainti on osa kaupungin perusluonnetta ja -olemusta. Merellisyyttä ei ole hyödynnetty riittävästi kaupungin vetovoimatekijänä. Lähisaariston avaamista edelleen yleiseen käyttöön jatketaan. Helsinkiläisten virkistysmahdollisuuksien edistämiseksi, matkailupalvelujen kehittämiseksi ja kaupungin yleisen vetovoiman vahvistamiseksi laaditaan merellinen strategia, jossa haetaan keinoja mm. merellisten kohteiden saavutettavuuden parantamiseen, saariston palvelujen kehittämiseen ja merellisten tapahtumien edistämiseen. Helsingin saaristosta tehdään entistäkin houkuttelevampi matkailu- ja virkistyskohde. Helsinkiin luodaan saaristoa hyödyntävä, kansainvälinen julkisen taiteen biennale.”

2.       Jatkoaskeleet venekerhojen kanssa:

 • A: Olen nyt ymmärtänyt, että kommodoreja ja venekerhoja on mietityttänyt se, näkyykö venekerhojen työ ja tarpeet strategiassa läheskään tarpeeksi. Venekerhot ja yksityisveneilijät eivät tälläkään hetkellä puutu strategiasta tai varsinkaan toimenpiteistä, mutta nyt ymmärrän, että asiaa pitää vielä selkeyttää ja ennen kaikkea vahvistaa yhteistyötä ja venekerhojen osallistumismahdollisuuksia. Toivomme, että seuraavilla toimenpiteillä pääsemme yhdessä korjaamaan tilanteen:
 • Järjestämme syyskuussa työpajan, jossa laitamme seuraavat asiat strategiassa yhdessä kuntoon:
 1. Strategiatekstiin muokataan yhdessä erittäin lyhyt ja ytimekäs kohta, jossa venekerhot/veneilynharrastajat mainitaan. Tässä yhteydessä voisi mainita myös toiveenne olla mukana kehittämässä sovellusta, joilla väliaikaisesti vapaita venepaikkoja voisi vuokrata lyhytaikaisesti eteenpäin, eli kehittäisimme yhdessä ”venepaikkojen airbnb” tyyppistä ratkaisua. Vierasvenepaikkojen  kysyntään voisimme yrittää vastata yhdessä.
 2. Toimenpideosio muokataan yhdessä tarpeitanne vastaavaksi. Nythän luonnoksessa lukee seuraavaa:

Helsingin veneilystrategia sekä veneiden talvisäilytyspaikkojen ja Vuosaaren venesataman kehittäminen

 • Vuonna 2020 veneilylle on Helsingissä̈ paremmin toimivat palvelut ja olosuhteet. Venesatamat ovat helposti saavutettavissa ja vierassatamia, vene- ja talvisäilytyspaikkoja on osoitettu riittävästi.
  Erityyppisten veneilijöiden tarpeet huomioidaan tarjoamalla sekä̈ palvelutasoltaan kattavia venesatamia, että̈ omatoimisille veneilijöille osoitettavia edullisia venepaikkoja.
 • Uusien alueiden osoittaminen veneiden talvisäilytykseen, Vuosaaren sataman kehittäminen
 • Vastuu: Kuva

Vuonna 2020 - 200 000 ... 1 M€

C: Tämän työpajan lisäksi venekerhojen edustus otetaan mukaan merelliseen strategiaprojektiin, nyt kun elokuussa uudelleenorganisoin sen muutenkin. Tämä asia on vielä kesken, mutta olen miettinyt ”advisory board” tyyppistä työskentelyä tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Pyydän Matti Piispasen apua työpajan järjestämiseksi, Helsingin kaupungilta mukaan tulisi ainakin Stefan ja Ari minun lisäkseni.”