Helvene

Kommodorikokous ajankohta siirtyy. Peruttu: 2020 - 04 - 28  kl 18:00

Aikaisempi ajankohta 2020-04-28 kl 18:00 siirtyy johtuen Koronaviiruksen nykytilanteesta. Alustavasti tähdätään että Kommodoorikokous 2020 voitaisiin pitää kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Siitä läsätietioa myöhemmin, viimeistäänn toukokuun puolessavälissä. 

 

Meriseminaari 2020 Espoon Hanasaaressa 3.3.2020

Helveneestä Matti Piispanen, Jan Hörhammer ja Markku Salonen osallistuivat

Meriseminaari 2020 aiheet olivat:

 • Lähimatkailun mahdollisuudet,

 • Ilmastonkestävä rantaraitti/-reitit ja

 • Signaaleja merellä.

Seminaarin tarkoitus oli yhdistää merellisiä toimijoita ja laajentaa näkemystä siitä, mitä kaikkea merellinen kehittäminen tarkoittaa. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Helsingin kaupungin ja Espoon kanssa.

Alustuksen pitivät merelliset yrittäjät sekä uusien hankkeiden arkkitehdit ja kehittäjät, https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/lisaa-tekemista-merelle-rannoille-ja-saariin

 • johtaja Miikka Valo, Espoo Marketing Oy, ”Matkailun merkitys kaupungille”.

 • projektipäällikkö Mia Marttiini, Helsingin kaupunki, Ahti-hanke, ”Palvelualusta ja ekosysteemi”.

- Ahdin idea on saada kysyntä ja tarjonta kohtaamaan. Merellisten palvelujen varaamista varten kehitetään verkkoon yhteistä tietokantaa, johon kootaan veneilyalan yritysten, venekerhojen ja muiden alan toimijoiden palveluiden tiedot. pilotista päästään tuotantovaiheeseen ennen kesäkuussa alkavaa Helsinki biennaalia.

 • toimitusjohtaja Tuomas Kataila, Skipperi kaupunkiveneet, ”Skipperin kaupunkivenepalvelu”.

 • arkkitehti Anu Puustinen, Avanto-arkkitehdit, ”Kestävä rakentaminen rannalla”.

 • arkkitehti Anni Järvitalo, Nomaji-arkkitehtitoimisto, ”Hyvästi rantaviiva”.

 • toimitusjohtaja Juuso Tilaeusi, Vesiurheilukeskus Laguuni Oy, ”Vastuullinen vesiurheilukeskus”.

 • toimitusjohtaja Tuomas Autio, MajaMaja Oy, ”Ekologinen saaristomaja kestävän ja resurssitehokkaan vapaa-ajan asumisen tarpeisiin”.

 • Helsinki Biennaalin projektipäällikkö Hanna Mari Peltomäki, Helsingin taidemuseo, ”Helsinki Biennaali”

 • Helsinki Biennaali 2020 -taidetapahtuman koko kattaus julkistetaan tiistaina 10.3.2020. Kesäkuusta syyskuuhun kestävän tapahtuman kävijämäärän odotetaan nousevan 300 000:een.

 • yksikön päällikkö Ulla Tapaninen, elinkeino-osasto Helsingin kaupunki, ”Tulevaisuuden kaupunkivesiliikenne”.

 • -vähäpäästöisyys tulee autoliikenteen lisäksi vesiliikenteeseen. Energiamuodot muuttuvat, ja sähkön käyttö yleistyy etenkin lyhyillä matkoilla. Kaupunki pohtii myös eri liikennöintimalleja. Suomenlinnaan kulkee tuttu HSL:n linja, mikä sopii hyvin vilkkaalle huvi- ja tarvereitille. Suunnitteilla on parhaillaan kolme lyhyttä yksityisen toimijan linjaa sekä yksi kaupungin oma keskustan ja Kruunuvuorenrannan välille.

Yhteenvetona voidaan todeta, ettei tilaisuudessa käsitelty helsinkiläiseen veneilyyn eikä venekerhoihin liittyviä asiakokonaisuuksia.

PDF-tiedostoHelvene toimikunnan ptk 2020 01 20.pdf (131 kB)
Helvene toimikunnan kokousmuistio 2020 01 20

 

 

Helveneen ja ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröbergin tapaaminen 22.1.2020

Kokoukseen osallistuivat Helveneestä Matti Piispanen ja Jan Hörhammer.

Tapaamisessa linjattiin:

 1. Helvene saa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalta informaatiota, jolla on merkitystä arvioitaessa sitä, millä tavoin Helsingin kaupunki toteuttaa erilaisia veneiden talvisäilytykseen liittyviä toimenpiteitä. Kysymys on toimintastrategian tyyppisistä tiedoista. Tieto on saatavilla lähiaikoina.

 2. Helsingin merellisessä strategiassa on veneilystä seuraavat kirjaukset:

 • ”..vuosina 2019-2022 toteutetaan ”Helsingin veneilyharrastajien palveluiden parantaminen, veneiden talvisäilytyspaikkojen riittävyyden varmistaminen.

 • Vierassatamia ja vierasvenepaikkoja sekä vene- ja talvisäilytyspaikkoja on osoitettu riittävästi ja veneilijöiden kannalta sopivista sijainneista eli venepaikkojen alueellinen kysyntä ja tarjonta kohtaavat.”

Edellä mainitun strategian asiakokonaisuuden toimeenpanoa varten asetetaan alatyöryhmä, jonka jäsenet edustavat asiaan liittyviä Helsingin kaupungin eri toimialoja. Tarkoituksena on laatia konkreettinen esitys siitä, millä tavoin veneiden talvisäilytysraportissa esitetyt ja edelleen ajankohtaiset ratkaisuvaihtoehdot voidaan toteuttaa veneiden talvipaikkahaasteen ratkaisemiseksi.

Merellisen kumppaniryhmän kokous 16.1.2020

Ryhmän puheenjohtajana toimii elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva. 

Kokoukseen osallistui Helveneestä Matti Piispanen.

Asialistalla oli mm. kumppanien merelliset kuulumiset ja ajankohtaiset aiheet, Merellisen strategian ajankohtaiset asiat (projektipäällikkö Minttu Perttula) ja vesiliikenteen kehittäminen 2020. Saariston kaavojen eteneminen ja yhteistyö venekerhojen kanssa (ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. Meri Louekari ja venekerhot). Lisäksi tietoisku Helsinki biennaali 2020 ajankohtaiset asiat.

Ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg esitteli Helveneen ja kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan perinteisessä yhteistoiminta-kokouksessa syksyllä esillä olleen karttapohjan, johon on sijoitettu Veneiden talvisäilytysselvityksessä esitetyt talvipaikat. Asian käsittelyssä ei tullut ilmi yhtään uutta veneiden talvipaikkavaihtoehtoa pl. kysymys Malmin lentoaseman tarjoamasta mahdollisuudesta.

Helvene esitti, että veneiden talvipaikkakysymyksessä tulee löytää uusia ratkaisuja, koska tilanne jo muutaman vuoden kuluttua muodostuu hyvin ongelmalliseksi enimmillään jopa muutaman tuhannen nykyisen talvipaikanpaikan poistumisen seurauksena ilman, että uusia paikkoja saadaan tilalle. Lisäksi uusille asuinalueille tulevat satamapaikat ilman niille osoitettuja veneiden talvipaikkoja heikentävät edelleen kokonaistilannetta.

PDF-tiedostoAHTI projekti tavoitteet ja tilanne 2019 syksy.pdf (26 kB)
Heleneen ja Ulkoilupalvelun kokouksessa tuli esille AHTI Projekti. Siitä lisää tietoa seuraavassa liitteessä. Tutustukaa hankeeseen verkossa https://ahti.app/

 

 

Helvene tapasi Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johdon

Helveneen edustajat, Matti Piispanen ja Jan Hörhammer, kävivät myönteisen keskustelun Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan Tommi Laition,  liikuntajohtajan Tarja Loikkasen sekä ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröbergin kanssa 11.9.2019 aiemmin pormestari Jan Vapaavuorelle esitetyistä asioista (muistio seuraavan otsikon alla). Keskusteluun osallistui myös edustaja Kaupunkiympäristön toimialalta

Keskustelussa linjattiin, että Veneiden talvisäilytysselvityksessä esitetyt ratkaisuvaihtoehdot ja niiden käytännön toteuttaminen otetaan työn alle. Hankkeen vetovastuu osoitetaan Kaupunkiympäristön toimialalle. Työ toteutetaan yhteistoiminnassa kaupungin muiden toimialojen kanssa. Helvene on mukana työssä. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa jo kuluvan vuoden aikana.

Samalla sovittiin, että vuoden 2020 helsinkiläisten venekerhojen kommodorikokouksessa huhti- toukokuussa esitellään veneiden talvisäilytykseen liittyvät käynnissä olevat hankkeet ja niiden aikataulutusta.

 

Pormestari Jan Vapaavuorelle tapaaminen 21.8.2019

Tapaaminen oli hyvin hyvähenkinen. Alla olevan muistion kolme viimeksi mainittua asiakohtaa johtavat helpostikin konkreettisiin toimenpiteisiin.

Sen sijaan ensimmäisen kohdan asiakokonaisuus on erittäin hankalasti toteutettava. Ongelma tiedostettiin. Ratkaisuna ei ole vain yhtä toimenpidettä, vaan se edellyttää monia toimenpiteitä. Kaupunki ratkaisee, millaisella organisoinnilla  veneiden talvisäilytysselvityksen esittämiä ratkaisuvaihtoehtoja ryhdytään panemaan täytäntöön.