Helvene

LAITURIMAKSUT 2020 - Infoa Venekerhoille

Kulttuuri ja vapaa-aika lautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2020 ei ole esitetty laiturimaksuille hinnankorotuksia.

Valtuusto hyväksyy lopullisen talousarvion vuodelle 2020 marraskuussa.

Terveisin,

Stefan Fröberg

Ulkoilupalvelupäällikkö

Helvene tapasi Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johdon

Helveneen edustajat, Matti Piispanen ja Jan Hörhammer, kävivät myönteisen keskustelun Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan Tommi Laition,  liikuntajohtajan Tarja Loikkasen sekä ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröbergin kanssa 11.9.2019 aiemmin pormestari Jan Vapaavuorelle esitetyistä asioista (muistio seuraavan otsikon alla). Keskusteluun osallistui myös edustaja Kaupunkiympäristön toimialalta

Keskustelussa linjattiin, että Veneiden talvisäilytysselvityksessä esitetyt ratkaisuvaihtoehdot ja niiden käytännön toteuttaminen otetaan työn alle. Hankkeen vetovastuu osoitetaan Kaupunkiympäristön toimialalle. Työ toteutetaan yhteistoiminnassa kaupungin muiden toimialojen kanssa. Helvene on mukana työssä. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa jo kuluvan vuoden aikana.

Samalla sovittiin, että vuoden 2020 helsinkiläisten venekerhojen kommodorikokouksessa huhti- toukokuussa esitellään veneiden talvisäilytykseen liittyvät käynnissä olevat hankkeet ja niiden aikataulutusta.

 

Pormestari Jan Vapaavuorelle tapaaminen 21.8.2019

Tapaaminen oli hyvin hyvähenkinen. Alla olevan muistion kolme viimeksi mainittua asiakohtaa johtavat helpostikin konkreettisiin toimenpiteisiin.

Sen sijaan ensimmäisen kohdan asiakokonaisuus on erittäin hankalasti toteutettava. Ongelma tiedostettiin. Ratkaisuna ei ole vain yhtä toimenpidettä, vaan se edellyttää monia toimenpiteitä. Kaupunki ratkaisee, millaisella organisoinnilla  veneiden talvisäilytysselvityksen esittämiä ratkaisuvaihtoehtoja ryhdytään panemaan täytäntöön.