Helvene

Matkaveneilyn Suursaari-ilta keskiviikkona 27.2.2019

SPV yhdessä NJK:n kanssa järjestää kaikille matkaveneilijöille tarkoitetun Suursaari-illan Helsingissä NJK:n Koivusaaressa keskiviikkona 27. helmikuuta kello 18 alkaen. Asiasta ja omista kokemuksistaan on kertomassa Peter Holst ja Veijo Parviainen.

Tutustu aiheeseen SPV:n sivuilla, jossa voit myös ilmoittautua tilaisuuteen.

https://spv.fi/spv_uutiset/kutsu-matkaveneilyn-suursaari-iltaan-keskiviikkona-27-2/

Tervetuloa mukaan!

 

Segla till Hogland – är det möjligt? Info onsdagen den 27.2.2019 kl. 18

SBF tillsamman med NJK ordnar en Hogland info kväll på NJK Björkholmen startande kl 18:00. I programmet berättar  Peter Holst och Veijo Parviainen om sina erfarenheter.

Mera information om detta på NJK's hemsida var också anmälan till tillfället finns.

http://www.njk.fi/segla-till-hogland-ar-det-mojligt/

Välkomna

Helvene ja Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-aikatoimi

Helveneen edustajat, Piispanen ja Hörhammer tapasivat Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan edustajat Stefan Fröbergin ja Ari Maunulan sekä talvisäilytystyöryhmän Petri Leppälän 31.1.2019 epävirallisessa tapaamisessa, jossa käsiteltiin seuraavia asiakokonaisuuksia:

Oheisena muistio tapaamisesta. Yhteenetona todettaan:

  • Merelliset palvelut ovat sähköistämässä venerekistereitään, mikä on olennaista myös talvisäilytysalueiden raportin mukaiselle organisoinnille.

  • Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden merelliset palvelut sekä kaupunkiympäristötoimialan asemakaavapalveluiden kaavakoordinaatioyksikkö tehostavat yhteistoimintaansa tavoitteena, että asemakaavojen laatimisen tarkistuslistaan tullaan sisällyttämään ohjeistus siitä, miten menetellään venesatamia sisältävien alueiden kaavasuunnittelussa.

  • tarkistuslistan mukaan tullaan tunnistamaan talvisäilytysraportin mukaisia rantaviivalla tai rantaviivasta sisempänä olevia, talvisäilytykseen sopivia alueita tai vastaavasti, miten menetellään jo olemassa olevien talvisäilytysalueiden vakiinnuttamiseksi

  • Merelliset palvelut laativat yhteistyössä asemakaavapalveluiden kanssa asemakaavamääräyksen, jossa esitetään sovittu suhdeluku järjestettäville talvisäilytyspaikoille suhteessa alueen venepaikoille sekä esitetään merellisten palveluiden ohjaus erikokoisten veneiden ohjaamiseksi oikeille alueille.

  • Helvene yhdessä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan edustajien kanssa informoi apulaispormestaria  ja tarvittaessa edelleen pormestaria veneiden talvipaikkojen määrällisestä kehityksestä ja tarpeesta ryhtyä asiassa toimenpiteisiin.

  • Helsingin merellinen strategia - Helvene on ilmoittanut olevansa valmis osallistumaan strategian valmistumisen jälkeiseen täytäntöönpanotyöhön.

  • Venekerhojen satamien laiturikysymys - Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalvelupäällikkö laatii helmikuun aikana muistion, johon on koottu kaupungin omistamien venekerhojen käytössä olevia laitureita koskevat ”pelisäännöt” ja mahdollisuudet siihen, että venekerhot hankkisivat omistukseensa laiturit ja huolehtisivat niiden ylläpidosta.

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

Aaltopoiju

Tästä suoraan Harmajan ja Suomenlahden aaltopoiju- ja tuulitietoihin.

Säätiedot

Ennusteet

Havainnot