Kommodorikokous

Kommodorikokous 2023 10 17 - Helsinkiläiset venekerhot

Helsinkiläisten venekerhojen Kommodorikokous pidetiin tiistaina 17.10.2023 Brändö Seglare rf, Sälen – Kulosaari tukikohdassa.

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröbergin esitteli mm. Helvene-toimikunnan ja ko. toimialan yhteisesti valmistelemaa venekerhojen maanvuokrasopimuksen sisältöasioita. Kehitystö jatkuu.

Kommodorikokousessa käsiteltiin Helveneen toimintasäännössä määritetyt asiat.

Liitteenä kokousmateriaali joka hyväksyttiin, uuden Helvenetoimikunnan kokoonpano sekä toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle. Matti Piispanen jatkaa toimikunnan puheenjohtajana.

Kokouksessa kuultiin esitys Venesataminen videovalvonnasta sekä esitys Venekerhojen välisestä yhteistyöstä. Esitykset liitteenä.

 

Kommodorikokous 2022 11 09 - Helsinkiläiset venekerhot

Helvene- Kommodorikokous pidettiin keskiviikkona 9.11.2022 klo 17.00 – HSK:n kerhotalossa Lauttasaaressa (iso kokoustila: Isopässi)

Kokouksessa alueyksikön tiimipäällikkö Matti Kaija nsinkko ja alueyksikön tiimipäällikkö  Mikko Reinikainen.esittelivät kaavoitusprosessista Helsingin kaupungissa.

Kommodori Kai Kuusi, SPS antoi tietoiskun palkkatuella palkatusta työvoimasta. Venekerhot voivat hyödyntää kyseistä tukimuotoa.

Aluepäällikkö Katriina Murto, Pidä Saaristo Siistinä, esitteli venekerhojen  ympäristövaatimuksia satamissa ja saaritukikohdissa

​Helveneen toimintasäännössä mainitut asiat käsiteltiin. Tästä alla liitteet tiedoksi.

  1. Kirjallinen selvitys toimikunnan 2021 – 2022 toiminnasta.

  2. Seuraavan vuoden toimintatavoitteet ja -linjaukset.

  3. Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja neuvottelukunnan muiden jäsenten (noin 10) valittiin vuoden toimikaudeksi.

PDF-tiedostoHelvene kommodorikokous ptk 2022 11 09.pdf (280 kB)
PDF-tiedostoHelveneen toimintasuunnitelma 2022 - 2023 29 10 2022.pdf (99 kB)
PDF-tiedostoHelveneen toimintakertomus vuodelta 2021 ja 2022 29 10 2022.pdf (276 kB)
PDF-tiedostoPSS MYSL.pdf (4.7 MB)
Pidä Saaristo Siistinä esitys venekerhojen ympäristövaatimuksia satamissa ja saaritukikohdissa
PDF-tiedostoPalkkatukea seuroille.pdf (847 kB)
Tietoiskun palkkatuella palkatusta työvoimasta
PDF-tiedostoKokouskutsu kommodorikokoukseen 2022.pdf (156 kB)
PDF-tiedostoJäsensopimus_venepaikan hallintasopimus_MUISTIO 7 3 2022 .pdf (163 kB)
Romuvene asia tuli esille kokouksessa. Aikaisempi muistio aiheesta

Kommodorikokous - 2021 11 10 - Helsinkiläiset venekerhot

Kommodorikokous järjestettiin keskiviikkona 10.11. 2021 NJK tiloissa Koivusaaressa. Kokoukseen osallistui 35 helsinkiläisten venekerhojen kommodoreja ja edustajia. 

  • Helsingin kaupungin veneilyn strategiset linjaukset esitteli kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio

  • Suomen Meripelastusseuran toiminnanjohtaja Jari Nordström esitteli seuran 2021 toimintaa ja tilastoja

  • Kruunusiltojen rakennusaikaiset väylämuutokset esitteli projektipäällikkö Jari Humaljoki

  • Helveneen ja kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-ajan yhteiskokous

ja

  • Helvene valitsi uuden toimikunnan seuraavalle vuodelle.

  • Toimikunnan puheenjohtajna toimii Matti Piispanen (uudelleenvalinta)

Kokouksen sisältö on kirjattu kokouspöytäkirjaan joka seuraavassa liitteessä. Osiossa löytyy myös esitysmateriaalit.

 

Kommodorikokous 2020 12 02

Helveneen kommodorikokous keskiviikkona 2.12.2020 klo 17.00 – koronatilanteesta johtuen etänä TEAMS-kokouksena. Kokous oli siirretty toukokuulta koronatilanteesta johtuen.Kokoukseen osallistui runsaat 30 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin Helveneen toimintasäännössä mainitut asiat.

Helveneen ja Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistilaisuus.

Tilaisuus pidettiin välittömästi kommodorikokouksen jälkeen. Asialistan asiat käsiteltiin, kuten veneiden talvisäilytys, vuoden 2021 merelliset investoinnit sekä Hakaniemen alueen järjestelyt uuden sillan rakentamisaikana.

 

 

Kommodorikokous 2019 05 08

Kokous pidettiin HVK Humallahden Venekerho:n kerhotiloissa. Kokouksen pöytäkirja, kokousesitykset ja muu kokousmateriaali tässä seuraavastksi.

Kokouksen alussa Stefan Fröberg, Ulkoilupalvelupäällikkö, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala » Liikunta » Ulkoilupalvelut piti ajankohtisen esityksen kaupungin toimista.