Kommodorikokous

Venekerhojen yhteinen kommodorikokous (toukokuussa)

Saa kirjallisen selvityksen neuvottelukunnalta vuoden toiminnasta.

Päättää seuraavan vuoden toimintatavoitteista ja -linjoista.

Valitsee neuvottelukunnan puheenjohtajan seuraavaksi toimintavuodeksi ja neuvottelukunnan muut jäsenet (noin 10) vuoden toimikaudeksi. Tavoitteena on, että jäsenyys tulee pidemmällä aikavälillä kaikille kerhoille. Neuvottelukunta voi tarvittaessa valmistella asioitaan asettamissaan työryhmissä.

Päättää seuraavan vuoden asiantuntijatyöryhmistä.