Pöytäkirjat

Helvene toimikunta kokoontuu noin 6 kerta vuodessa. Toimikunnssa on noin 10 jäsentä jotka valittan vuosittain Kommodoorikokouksessa huhti/toukokuussa. Helvene toimikunnan kokouksesta laaditaan muistio/pöytäkirja joka julkaistan tässä Helvene kotisuvuilla. Helvene toimikunta rohkaisee Helsinkiläisiä venekerhoja antamaan palutetta toiminnasta ja vinkkejä aiheista joita toimikunta voisi käsitellä.

Helveneen ja Merellisen osaston/Liikuntvraston yhteiskokoukset

Yhteikokoukset pidetään keväällä toukkuussa ja yksyllä marraskuussa. Kutsuttuina ovat Helvene toimikunnan jäsenet. Merellisen osaston puolelta osallistuu sen osaston johtaja ja venesatamapääliköt. Kokous pidetään Kisahallin tiloissa

Helsingin Ulkoilupalvelut (entinen Liikuntavirasto) ja Helveneen Yhteistyökokous 2019 11 22

kokus pidettiin Kisahallissa ja siinä käsiteltiin tällä kerralla pääasiallisesti talvisäilytykseen liittyviä asioita sekä venekerhojen vuokrasopimus asioita.

Yhteenvetona voi todeta että pientä edistystä on tapahtunut talisäilytysrintamalla (kts muistio). Liitteessä myös kartta johon on merkitty potentiaalisia talvisäilytysalueita jotka oli lueteltu Talvisäilytysselvityksessä vuodelta 2016)

Venekerhojen vuokrasopimukset ovat pääsääntöisesti 10 vuoden mittaiset. Poikkeuksena on venekerhot joiden alueella on meneillä kaavamuutoksia tai rakennushankkeita. Silloin sopimuksien pituudet voi olla jopa vain yhden vuoden. Jos venekerhot tekevät suuria investointeja on mahdollista saada yli 10 vuoden vuokrasopimuksia esimerkiksi tukemaan pankkilainojen takuita. Tällöin sopimukset tarvitsevat kaupunginhallituksen hyväksynnän.

Muuta Helvene toimikunnan kokousmateriaalia

Tiesitkö, että henkilötietolaki vaatii yhdistykseltäkin rekisteriselosteen? Rekisteriselosteesta tulee käydä ilmi rekisterinpitäjän yhteystiedot, mitä henkilötietoja käsitellään, tietojen käsittelyn tarkoitus ja suojauksen periaatteet.


 

Airoranta Helsinki 1.12.2017