Lausunnot

Vartiosaaren osayleiskaava - Helveneen lausunto

Veneilyn edellytysten turvaaminen osayleiskaavan suunnittelutyössä

 

 

Helven seuraa aktiivisesti kaupungin taloudellista ja toiminnallista panostusta venesatamiin ja venekerhotoimintaan osana liikuntatointa sekä antaa tätä koskevia kannanottoja. 

Vaikuttaa ratkaisuihin esittämällä lausuntoja ja kannanottoja sekä neuvottelemalla päätettävistä asioista.

Seuraavassa viime aikoina laadituista lausunnoista.