Lausunnot

Neljänviitankarin poistaminen - Kruunuvuorenselkä

 

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialalle ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoitettu kirjallinen pyyntö että Neljänviitankarin poistettaisiin. 

Neljänviitankari sijaitsee Kruunuvuoren selän keskellä ja rajoittaa nuorisokilpapurjehduksen ja -veneilykoulutuksen toimintoja.

Alla kirjelmä

PDF-tiedostoNeljänviitankarin poistaminen 2023 02 08.pdf (112 kB)
Kirjelmä osoitettu Helsingin Kaupungille

Vartiosaaren osayleiskaava - Helveneen lausunto

Veneilyn edellytysten turvaaminen osayleiskaavan suunnittelutyössä

 

 

Helven seuraa aktiivisesti kaupungin taloudellista ja toiminnallista panostusta venesatamiin ja venekerhotoimintaan osana liikuntatointa sekä antaa tätä koskevia kannanottoja. 

Vaikuttaa ratkaisuihin esittämällä lausuntoja ja kannanottoja sekä neuvottelemalla päätettävistä asioista.

Seuraavassa viime aikoina laadituista lausunnoista.