Raportit

Helsingin merellinen strategia

Merelliset kumppanit-verkoston kokous pidettiin 25.11.2020 etäkokouksessa.

Kokouksen tavoite oli:

Merellisen kehittämistyön arviointi ja jatkon pohdinta ovat tiiviisti käynnissä ja nimenomana kokoukseen osallistujien näkemykset vaikuttavat tuleviin painotuksiin. Erityisen tärkeää on nyt tuoda esille, mitä haluatte Helsingin kaupungin tekevän yhteistyössä kanssanne seuraavaksi. Merellinen Helsinki ei ole valmis ja yhteistyömme jatkon varmistaminen on tärkeää tulevaa strategiakautta kohti mentäessä.

 

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan tietopyynnöt

Päivitys 10.11.2020

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnta on pyytänyt Helveneeltä lisäselvityksiä johon Helvene on oheisen liitteen mukaisesti vastannut 10.11.2020.

Alkuperäinen vastaus 16.10.2020

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmassa 2020 on yhtenä arviointiaiheena Merellinen Helsinki (2020 10 19)

Arvioinnin pääkysymys on: Onko kaupunkistrategian tavoitteita merellisestä Helsingistä ja Helsingin merellisen strategian 2030 toimenpiteitä edistetty?

Helvene on laatinut oheisen vastineen toimikunnan kyselyyn.

PDF-tiedostoRaportti Ahti hankkeesta 2021 12.pdf (114 kB)
Ahti hankeen nyky tila

Merellinen kumppaniryhmä - Helsingin kaupunki kokous 10.2.2021

”Kokoukseen 10.2.2021 osallistuivat Helveneestä Matti Piispanen ja Jan Hörhammer.

Keskeisintä veneilijöiden ja venekerhojen kannalta olivat seuraavat kokouksessa esiin tulleet asiat:

 • Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta on lausunnossaan nostanut esiin mm. että kaupungin organisaatiouudistuksen jälkeen on toimintojen vastuutahon löytäminen on ollut vaikeaa ja että vapaa-ajan toimijat tulisi tunnistaa paremmin.
 • Tarkastuslautakunnan lausuntoon sisältyy Helveneen tekemä esitys erityisen työryhmän (vast) asettamisesta selvittämään Helsingin merellisen strategian toimeenpanoa veneilyn näkökulmasta.
  • Strategian valmistumisen jälkeen veneilijöitä ja venekerhoja koskevat asiat eivät ole nykyisessä prosessissa edenneet.
 • Merellinen kumppaniryhmä käsittelee työryhmien (myös eräät muut tahot ovat esittäneet työryhmän asettamista) asettamista koskevaa asiaa toukokuussa pidettävässä seuraavassa kokouksessaan.
 • Helsingin kaupungin uusi valtuusto tulee käsittelemään kesällä uutta kaupunkistrategiaa, jonka arvioitu valmistuminen on kuluvan vuoden syyskuu.
  • Helveneen tulee kevään aikana valmistella omat linjauksensa,. jotka sitten pyritään saamaan uuden kaupunkistrategian osaksi.

Helvene lähettää erikseen kumppaniryhmän kokouksesta sen sihteerin laatiman materiaalin. Helvene käsittelee em. työryhmäasiaa seuraavassa 23.2.2021 pitämässään kokouksessa.

Matti Piispanen                                       Jan Hörhammer”

 

 

Meriseminaari 2020 Espoon Hanasaaressa 3.3.2020

Helveneestä Matti Piispanen, Jan Hörhammer ja Markku Salonen osallistuivat

Meriseminaari 2020 aiheet olivat:

 • Lähimatkailun mahdollisuudet,

 • Ilmastonkestävä rantaraitti/-reitit ja

 • Signaaleja merellä.

Seminaarin tarkoitus oli yhdistää merellisiä toimijoita ja laajentaa näkemystä siitä, mitä kaikkea merellinen kehittäminen tarkoittaa. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Helsingin kaupungin ja Espoon kanssa.

Alustuksen pitivät merelliset yrittäjät sekä uusien hankkeiden arkkitehdit ja kehittäjät, https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/lisaa-tekemista-merelle-rannoille-ja-saariin

 • johtaja Miikka Valo, Espoo Marketing Oy, ”Matkailun merkitys kaupungille”.

 • projektipäällikkö Mia Marttiini, Helsingin kaupunki, Ahti-hanke, ”Palvelualusta ja ekosysteemi”.

- Ahdin idea on saada kysyntä ja tarjonta kohtaamaan. Merellisten palvelujen varaamista varten kehitetään verkkoon yhteistä tietokantaa, johon kootaan veneilyalan yritysten, venekerhojen ja muiden alan toimijoiden palveluiden tiedot. pilotista päästään tuotantovaiheeseen ennen kesäkuussa alkavaa Helsinki biennaalia.

 • toimitusjohtaja Tuomas Kataila, Skipperi kaupunkiveneet, ”Skipperin kaupunkivenepalvelu”.

 • arkkitehti Anu Puustinen, Avanto-arkkitehdit, ”Kestävä rakentaminen rannalla”.

 • arkkitehti Anni Järvitalo, Nomaji-arkkitehtitoimisto, ”Hyvästi rantaviiva”.

 • toimitusjohtaja Juuso Tilaeusi, Vesiurheilukeskus Laguuni Oy, ”Vastuullinen vesiurheilukeskus”.

 • toimitusjohtaja Tuomas Autio, MajaMaja Oy, ”Ekologinen saaristomaja kestävän ja resurssitehokkaan vapaa-ajan asumisen tarpeisiin”.

 • Helsinki Biennaalin projektipäällikkö Hanna Mari Peltomäki, Helsingin taidemuseo, ”Helsinki Biennaali”

 • Helsinki Biennaali 2020 -taidetapahtuman koko kattaus julkistetaan tiistaina 10.3.2020. Kesäkuusta syyskuuhun kestävän tapahtuman kävijämäärän odotetaan nousevan 300 000:een.

 • yksikön päällikkö Ulla Tapaninen, elinkeino-osasto Helsingin kaupunki, ”Tulevaisuuden kaupunkivesiliikenne”.

 • -vähäpäästöisyys tulee autoliikenteen lisäksi vesiliikenteeseen. Energiamuodot muuttuvat, ja sähkön käyttö yleistyy etenkin lyhyillä matkoilla. Kaupunki pohtii myös eri liikennöintimalleja. Suomenlinnaan kulkee tuttu HSL:n linja, mikä sopii hyvin vilkkaalle huvi- ja tarvereitille. Suunnitteilla on parhaillaan kolme lyhyttä yksityisen toimijan linjaa sekä yksi kaupungin oma keskustan ja Kruunuvuorenrannan välille.

Yhteenvetona voidaan todeta, ettei tilaisuudessa käsitelty helsinkiläiseen veneilyyn eikä venekerhoihin liittyviä asiakokonaisuuksia.

 

 

Maanvuokrasta voi hakea vapautusta Helsingin kaupungilta

Helvene on ollut yhteydessä Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan ja saanut pyynnöstä seuraavan ohjeistuksen hakemusten tekemiseksi maanvuokrasta vapautumiseksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on nyt laadittu ja julkaistu ohjeet maanvuokravapautuksen hakemisesta. Ohjeet on löydettävissä https://www.hel.fi/uutiset/fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/maanvuokrasta-voi-hakea-vapautusta.

Yleisesti voidaan todeta, että kysymys tässä tarkoitetusta maanvuokrasta vapautumisesta on, että koronaviruksen ja siitä annettujen viranomaisnormien perusteella venekerholta jää saamatta sellaisia maksuja, joita koskevista kohteista venekerho joutuu kaupungin kanssa solmitun maanvuokrasopimuksen mukaan maksamaan maksuja.

Esimerkkinä voidaan mainita venekerhon ylläpitämä ravintola- tai kahvilatoiminta, jota ei voida viranomaismääräysten nojalla harjoittaa. Niin ikään, mikäli venekerho on vuokrannut ulkopuoliselle taholle laituripaikkoja vierasvenekäyttöön eikä vuokralainen voi käyttää niitä eikä myöskään maksa niistä vuokraa venekerholle, tältä osin voidaan hakea vapautusta kaupungille maksettavasta vuokraosuudesta. Luonnollisesti tämä osuus ei voi olla suurempi kuin mitä venekerho suorittaa siitä kaupungille vuokrasopimuksen mukaisesti.

Nettilinkin takaa löytyy tietoa ja ohjeet kuinka Maanvuokrasta voi hakea vapautusta tai alennusta Helsingin kaupungilta. On huomioitava että vapautusta haetaan ohjeessa olevalla tällä lomakkeella ja että hakemus tulee jättää viimeistään 31. toukokuuta 2020.

Syventävää tietoa ja ohjeistusta löytyy linkistä ”Maanvuokran vapautuksesta” >> artekkelin keskivaiheelta.

Hakemuksen vireille tullessa kerhon laskulle merkitään perintäesto hakemuksen käsittelyn ajaksi, ellei vuokranantaja erikseen vuokralaiselle muuta ilmoita. Perintäesto on voimassa hakemuksen käsittelyn ajan. Vuokralaisen ei siis tarvitse ottaa erikseen yhteyttä maksuajasta sopimiseksi huhti-, touko tai kesäkuun laskuille.

  Vuokralaisen tulee toimittaa kaupungille hakemuksensa ohessa tilintarkastajan, tai mikäli tilintarkastajaa ei lainsäädännön mukaan edellytetä, kirjanpitäjän lausunto koronatilanteen vaikutuksesta yrityksen liikevaihtoon ja/tai yrityksen toimintaedellytyksiin.

  Edellä on mainittu vain osa kaupungin antamista ohjeista. Ohjeet kannattaa lukea tarkasti, koska päätökset tehdään hakemuksissa esitettyjen asioiden perusteella.

  Helveneestä apua antavat Matti Piispanen ja Jan Hörhammer.

   

   

  Veneiden kesä-aikainen säilytys talvisäilytysalueilla - sallittu

  Merelliset palvelu-yksikkö on päättänyt, että aikaraja 10.6. talvisäilytyksen osalta kumotaan tältä vuodelta. Jos joku esimerkiksi koronavirustilanteen takia haluaa siirtää vesillelaskua myöhäisemmäksi,on se nyt mahdollista. Mahdollista on myös jättää vene maihin koko kesäksi. Laittakaa tietoa jäsenille tästä.

   

  Lähettäjä: Maunula Ari <Ari.Maunula@hel.fi>
  Lähetetty: torstaina, huhtikuuta 23, 2020 5:30 ap.
  Aihe: Veneiden kesä-aikainen säilytys talvisäilytysalueilla

  Tiedoksi!

  Helsingin kaupungin hallinnoimilla talvisäilytysalueilla voi pitää venettä 15.9.2020 asti ilman erillistä korvausta, edellyttäen, että talvisäilytyskauden 2019–2020 maksu on suoritettu. Myöskään veneseuroille vuokratuista talvisäilytysalueista kaupunki ei peri erillistä korvausta jatketun vesillelaskuajan ajalta.

  Veneiden talvisäilytys talvisäilytyspaikoilla olisi normaalin aikataulun mukaan loppunut 10.6.2020.

  ​t. Ari Maunula

  Merellisen kumppaniryhmän kokous 16.1.2020

  Ryhmän puheenjohtajana toimii elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva. 

  Kokoukseen osallistui Helveneestä Matti Piispanen.

  Asialistalla oli mm. kumppanien merelliset kuulumiset ja ajankohtaiset aiheet, Merellisen strategian ajankohtaiset asiat (projektipäällikkö Minttu Perttula) ja vesiliikenteen kehittäminen 2020. Saariston kaavojen eteneminen ja yhteistyö venekerhojen kanssa (ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. Meri Louekari ja venekerhot). Lisäksi tietoisku Helsinki biennaali 2020 ajankohtaiset asiat.

  Ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg esitteli Helveneen ja kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan perinteisessä yhteistoiminta-kokouksessa syksyllä esillä olleen karttapohjan, johon on sijoitettu Veneiden talvisäilytysselvityksessä esitetyt talvipaikat. Asian käsittelyssä ei tullut ilmi yhtään uutta veneiden talvipaikkavaihtoehtoa pl. kysymys Malmin lentoaseman tarjoamasta mahdollisuudesta.

  Helvene esitti, että veneiden talvipaikkakysymyksessä tulee löytää uusia ratkaisuja, koska tilanne jo muutaman vuoden kuluttua muodostuu hyvin ongelmalliseksi enimmillään jopa muutaman tuhannen nykyisen talvipaikanpaikan poistumisen seurauksena ilman, että uusia paikkoja saadaan tilalle. Lisäksi uusille asuinalueille tulevat satamapaikat ilman niille osoitettuja veneiden talvipaikkoja heikentävät edelleen kokonaistilannetta.

  Helveneen ja ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröbergin tapaaminen 22.1.2020

  Kokoukseen osallistuivat Helveneestä Matti Piispanen ja Jan Hörhammer.

  Tapaamisessa linjattiin:

  1. Helvene saa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalta informaatiota, jolla on merkitystä arvioitaessa sitä, millä tavoin Helsingin kaupunki toteuttaa erilaisia veneiden talvisäilytykseen liittyviä toimenpiteitä. Kysymys on toimintastrategian tyyppisistä tiedoista. Tieto on saatavilla lähiaikoina.

  2. Helsingin merellisessä strategiassa on veneilystä seuraavat kirjaukset:

  • ”..vuosina 2019-2022 toteutetaan ”Helsingin veneilyharrastajien palveluiden parantaminen, veneiden talvisäilytyspaikkojen riittävyyden varmistaminen.

  • Vierassatamia ja vierasvenepaikkoja sekä vene- ja talvisäilytyspaikkoja on osoitettu riittävästi ja veneilijöiden kannalta sopivista sijainneista eli venepaikkojen alueellinen kysyntä ja tarjonta kohtaavat.”

  Edellä mainitun strategian asiakokonaisuuden toimeenpanoa varten asetetaan alatyöryhmä, jonka jäsenet edustavat asiaan liittyviä Helsingin kaupungin eri toimialoja. Tarkoituksena on laatia konkreettinen esitys siitä, millä tavoin veneiden talvisäilytysraportissa esitetyt ja edelleen ajankohtaiset ratkaisuvaihtoehdot voidaan toteuttaa veneiden talvipaikkahaasteen ratkaisemiseksi.

  PDF-tiedostoAHTI projekti tavoitteet ja tilanne 2019 syksy.pdf (26 kB)
  Heleneen ja Ulkoilupalvelun kokouksessa tuli esille AHTI Projekti. Siitä lisää tietoa seuraavassa liitteessä. Tutustukaa hankeeseen verkossa https://ahti.app/

   

   

  Helvene tapasi Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johdon

  Helveneen edustajat, Matti Piispanen ja Jan Hörhammer, kävivät myönteisen keskustelun Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan Tommi Laition,  liikuntajohtajan Tarja Loikkasen sekä ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröbergin kanssa 11.9.2019 aiemmin pormestari Jan Vapaavuorelle esitetyistä asioista (muistio seuraavan otsikon alla). Keskusteluun osallistui myös edustaja Kaupunkiympäristön toimialalta

  Keskustelussa linjattiin, että Veneiden talvisäilytysselvityksessä esitetyt ratkaisuvaihtoehdot ja niiden käytännön toteuttaminen otetaan työn alle. Hankkeen vetovastuu osoitetaan Kaupunkiympäristön toimialalle. Työ toteutetaan yhteistoiminnassa kaupungin muiden toimialojen kanssa. Helvene on mukana työssä. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa jo kuluvan vuoden aikana.

  Samalla sovittiin, että vuoden 2020 helsinkiläisten venekerhojen kommodorikokouksessa huhti- toukokuussa esitellään veneiden talvisäilytykseen liittyvät käynnissä olevat hankkeet ja niiden aikataulutusta.

   

  Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kumppanitilaisuuteen

  Kaupungintalon juhlasalissa 8.10.2019 osallistui Helveneen edustajat, Matti Piispanen ja Jan Hörhammer.

  PDF-tiedostoKulttuurin ja vapaa-ajan Kumpanuus 8.10.2019 esittelymateriaali.pdf (2.4 MB)
  Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kumppanitilaisuus 2019 10 08

  Kulttuuri- ja vapaa-ajan olosuhteiden kehittäminen

  Helsingin kaupunki järjesti 6.6.2019 asiaa käsitelleen tilaisuuden kaupungintalolla. Tilaisuuteen osallistuivat Helveneestä Matti Piispanen ja Jan Hörhammer.

  Olosuhteiden kehittämistilaisuuden mateiaali

  PDF-tiedostoKulttuurin ja vapaa ajan toimialan tilaisuus 6 6 2019.pdf (85 kB)
  PDF-tiedosto6_6_Tommi_Laitio_alustus.pdf (1.9 MB)
  PDF-tiedosto6_6_tyopajakalvot.pdf (620 kB)

  Venepaikkavuokrat vuodelle 2020  - LAITURIMAKSUT 2020

  Kulttuuri ja vapaa-aika lautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2020 ei ole esitetty laiturimaksuille hinnankorotuksia.

  Valtuusto hyväksyy lopullisen talousarvion vuodelle 2020 marraskuussa.

  Terveisin,

  Stefan Fröberg

  Ulkoilupalvelupäällikkö

  Pormestari Jan Vapaavuorelle tapaaminen 21.8.2019

  Tapaaminen oli hyvin hyvähenkinen. Alla olevan muistion kolme viimeksi mainittua asiakohtaa johtavat helpostikin konkreettisiin toimenpiteisiin.

  Sen sijaan ensimmäisen kohdan asiakokonaisuus on erittäin hankalasti toteutettava. Ongelma tiedostettiin. Ratkaisuna ei ole vain yhtä toimenpidettä, vaan se edellyttää monia toimenpiteitä. Kaupunki ratkaisee, millaisella organisoinnilla  veneiden talvisäilytysselvityksen esittämiä ratkaisuvaihtoehtoja ryhdytään panemaan täytäntöön.

  Venepaikkavuokrat vuodelle 2019 - Vahvistettu - 19.10.2018

  vs. toimialajohtaja on päättänyt venepaikkahinnoista ja laiturinpito-oikeuksista vuodelle 2019 seuraavasti:

  52 § Täydennys, venepaikkahinnat vuodelle 2019 (HEL 2018-010552 T 02 05 00)
  Päätös: vs. toimialajohtaja päätti venepaikkahintojen ja laiturinpito-oikeusmaksun
  korotuksista vuodelle 2019 seuraavasti:
  - Venepaikat, korotus 5 euroa/m sis. Alv 24 %
  - Laiturinpito-oikeus, korotus 2 euroa/laiturisivumetri (eli korotettu hinta on 26,60 euroa/laiturisivumetri), Alv 0 %

  Katso liite: Hki Venepaikkahinnat 2019, 19.10.2018, 52 §.pdf

  PDF-tiedostoHki Venepaikkahinnat 2019, 19.10.2018, 52 §.pdf (79 kB)
  Venepaikkahinnat 2019 päätöspöytökirja

  Helsingin Merellinen Strategia - kehitystyö 2018

  Helsingin Kaupungin projektipäälikkö Minttu Perttula ja Helveneen puheenjohtaja Matti Piispanen ovat tavanneeet ja tästä kokouksesta seuraavat muistiinpanot:

   

  Minttu Perttula: Kiitokset Matti Piispaselle erinomaisesta tapaamisesta tänään. Keskustelimme valmisteilla olevasta Helsingin merellisestä strategiasta sekä erityisesti siitä, miten venekerhojen toiminta, toimintaedellytykset ja kehittämistarpeet näkyvät strategiassa – vai näkyvätkö tarpeeksi?

  Sovimme Matin kanssa, että kirjoitan tapaamisestamme sähköpostilla yhteenvedon, jonka Matti voi jakaa eteenpäin venekerhojen kommodoreille.

  1.       Taustatietoa Helsingin merellisestä strategiasta:

  • Olen aloittanut hankkeen projektipäällikkönä huhtikuussa 2018, hanke alkoi jo loppuvuodesta 2017. Vedän projektia kolmisen vuotta, tavoitteena varmistaa konkreettisin toimenpitein merellisyyden toteutuminen Helsingissä. Tavoitteena on myös se, että Helsingin kaupungin merelliseen toimintaan liittyvä työ näyttäytyisi yhä selkeämpänä ja helpommin hahmotettavana kokonaisuutena ulospäin.
  • Merellisestä strategiasta on jo olemassa luonnos, jonka Stefan Fröberg teille kommodoreille esittelikin keväällä.  Juuri tällä hetkellä tätä strategiaa muokataan ja tarpeen vaatiessa täydennetään ja korjaillaan niin, että se on vietävissä päätöksentekoon syyskuussa 2018. Halusimme kuitenkin tietoisesti esitellä asiaa hyvin luonnosmaisena, jotta ehdimme saada siihen palautetta.
  • Merellinen strategia on tarkoituksella lyhyt ja ytimekäs ja sen olennainen osa ovat konkreettiset toimenpide-ehdotukset, jotka itse asiassa lopulta määrittävät sen, miten merellisyyttä Helsingissä lähdettäisiin toteuttamaan tulevina vuosina. Painotan toimenpideosion tärkeyttä ja työstän paraikaa niistä hankeaihioita. Mitään pitkiä tai yksityiskohtaisia tekstejä en itse strategiatekstiin tule lisäämään, mutta tärkeitä sanoja ja painotuksia siihen voi ehdottaa.
  • Tärkeää on myös tietää tämä: Merellinen strategiatyö pohjautuu Helsingin kaupunkistrategian merellisyyttä käsittelevään kohtaan ja näin ollen linjaukset ovat pitkälti samoja. Jos joku ihmettelee esim. Helsinki Biennaalin, matkailun tai saarten avaamisen näkyvää asemaa merellisessä strategialuonnoksessa, johtuu se osaltaan siitä, että nämä asiat ovat erikseen mainittu kaupunkistrategiassa. Projektipäällikkönä koen voimakkaasti, että nimenomaan kaupunkistrategia ohjaa työtäni. Tässä vielä kertaalleen tämä Helsingin kaupunkistrategian kohta:

  Helsingin merellinen sijainti on osa kaupungin perusluonnetta ja -olemusta. Merellisyyttä ei ole hyödynnetty riittävästi kaupungin vetovoimatekijänä. Lähisaariston avaamista edelleen yleiseen käyttöön jatketaan. Helsinkiläisten virkistysmahdollisuuksien edistämiseksi, matkailupalvelujen kehittämiseksi ja kaupungin yleisen vetovoiman vahvistamiseksi laaditaan merellinen strategia, jossa haetaan keinoja mm. merellisten kohteiden saavutettavuuden parantamiseen, saariston palvelujen kehittämiseen ja merellisten tapahtumien edistämiseen. Helsingin saaristosta tehdään entistäkin houkuttelevampi matkailu- ja virkistyskohde. Helsinkiin luodaan saaristoa hyödyntävä, kansainvälinen julkisen taiteen biennale.”

  2.       Jatkoaskeleet venekerhojen kanssa:

  • A: Olen nyt ymmärtänyt, että kommodoreja ja venekerhoja on mietityttänyt se, näkyykö venekerhojen työ ja tarpeet strategiassa läheskään tarpeeksi. Venekerhot ja yksityisveneilijät eivät tälläkään hetkellä puutu strategiasta tai varsinkaan toimenpiteistä, mutta nyt ymmärrän, että asiaa pitää vielä selkeyttää ja ennen kaikkea vahvistaa yhteistyötä ja venekerhojen osallistumismahdollisuuksia. Toivomme, että seuraavilla toimenpiteillä pääsemme yhdessä korjaamaan tilanteen:
  • Järjestämme syyskuussa työpajan, jossa laitamme seuraavat asiat strategiassa yhdessä kuntoon:
  1. Strategiatekstiin muokataan yhdessä erittäin lyhyt ja ytimekäs kohta, jossa venekerhot/veneilynharrastajat mainitaan. Tässä yhteydessä voisi mainita myös toiveenne olla mukana kehittämässä sovellusta, joilla väliaikaisesti vapaita venepaikkoja voisi vuokrata lyhytaikaisesti eteenpäin, eli kehittäisimme yhdessä ”venepaikkojen airbnb” tyyppistä ratkaisua. Vierasvenepaikkojen  kysyntään voisimme yrittää vastata yhdessä.
  2. Toimenpideosio muokataan yhdessä tarpeitanne vastaavaksi. Nythän luonnoksessa lukee seuraavaa:

  Helsingin veneilystrategia sekä veneiden talvisäilytyspaikkojen ja Vuosaaren venesataman kehittäminen

  • Vuonna 2020 veneilylle on Helsingissä̈ paremmin toimivat palvelut ja olosuhteet. Venesatamat ovat helposti saavutettavissa ja vierassatamia, vene- ja talvisäilytyspaikkoja on osoitettu riittävästi.
   Erityyppisten veneilijöiden tarpeet huomioidaan tarjoamalla sekä̈ palvelutasoltaan kattavia venesatamia, että̈ omatoimisille veneilijöille osoitettavia edullisia venepaikkoja.
  • Uusien alueiden osoittaminen veneiden talvisäilytykseen, Vuosaaren sataman kehittäminen
  • Vastuu: Kuva

  Vuonna 2020 - 200 000 ... 1 M€

  C: Tämän työpajan lisäksi venekerhojen edustus otetaan mukaan merelliseen strategiaprojektiin, nyt kun elokuussa uudelleenorganisoin sen muutenkin. Tämä asia on vielä kesken, mutta olen miettinyt ”advisory board” tyyppistä työskentelyä tärkeiden sidosryhmien kanssa.

  Pyydän Matti Piispasen apua työpajan järjestämiseksi, Helsingin kaupungilta mukaan tulisi ainakin Stefan ja Ari minun lisäkseni.”

  Selvitykset, strategiat ym

  PDF-tiedostoHelsingin Veneilystrategia 2020 luonnos 2011 11 16.pdf (219 kB)

  Helveneen edustajat, Matti Piispanen ja Jan Hörhammer tapasivat 23.2.2018 ulkoilupalvelupäällikön Stefan Fröbergin ja merelliset palvelut yksikön päällikön Ari Maunulan. Seuraavista asioista sovittiin:

  Veneiden vesillelaskua ja talvisäilytystä koskeva esittelytilaisuus

  Stefan Fröberg keskustelee Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johdon kanssa siitä, että järjestettäisiin veneiden talvisäilytystä ja veneiden vesillelaskua koskeva esittelytilaisuus keväällä 2018. Paikka voisi olla HSK ja ajankohta 17.5.2018 klo 15.30-. Tilaisuuteen kutsuttaisiin kaupungin sekä luottamusmiesjohtoa että virkamieskuntaa. Kutsu tilaisuuteen esitetään myös Helsingin Satama Oy:lle. Yhteyshenkilönä toimii Juha Vuorinen (HSK/SPV).

  Em. tilaisuudessa otetaan esille talvisäilytysselvityksen ratkaisumallien toteuttamisen seurantaryhmän perustaminen. Tilaisuus mahdollistaa myös keskustelun eri tahojen kanssa venekerhojen toimintaan liittyvistä keskeisistä asioista.

  Helvene toimikunnan ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistilaisuus pidetään maanantaina 7.5.2018 klo 18.00 – Kisahallin tiloissa.

  Helveneen uusille nettisivuille, os. Helvene.fi, sijoitetaan myös Liikuntaviraston ja Helveneen yhteiskokousten pöytäkirjat ja muu materiaali.

  Helsingin kaupungin perimät maksut (venepaikka- ja satamamaksut sekä muut vuokrat).

  Todettiin, että kaupungin organisaatiomuutoksen jälkeen ei voida olla varmoja, että venekerhot saavat tiedon maksumuutoksista siten, että ne voidaan yhdistysten päätöksenteossa ottaa suunnitellusti huomioon. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pyrkii luonnollisesti siihen, että hinnoista päättävät tekisivät päätökset niin, että maksut voidaan venekerhoissa ottaa huomioon niiden budjettikäsittelyssä.

  Kaavoitus Helsingissä

  Helvene seuraa kaavoitusta Helsingissä siltä osin kun se käsittää venesatamia ja talvisäilytys alueita.

  Venekerhojen tulee itse myös aktiivisesti seurata oman alueensa kaavoitushankkeita. Onko viime aikoina selvitelty mitä kaavoitushankkeita on meneillä venekerhon lähiseudulla? Olisi tärkeätä että venekerho tuntisi hankkeet jotta niihin oikeaaikaisesti voisi vaikkutta.

  Helvene ehdottaa että venekerhot seuraavat kaavoitusta kolmella tavalla.

  Suunnitelmavahti pitää ajan tasalla Helsingin kaupunkisuunnittelusta. Helsingin kaupunkisuunnittelun seuraamiseen on avattu uusi palvelu – Suunnitelmavahti. Suunnitelmavahti lähettää sähköpostiin ilmoituksen, kun kaavoja tai liikennesuunnitelmia tulee nähtäville. Mutta pitää muistaa että Suunnitteluvahti on melko passiivinen tapa seurata asioita.

  Ehdottomasti paras tapa on tavat oman alueen vastaavaa suunnittelijaa. Lyhyessäkin tapaamisessa saa paljon hyödyllistä tietoa myös hankkeista jotka ovat aivan alkuvaiheessa. Tärkeätä on tietää mitä naapuristossa tapahtuu ja kuinka se mahdollisesti vaikuttaa kerhon toimintaan. ja tulevaisuuteen.