Raportit

Helveneen edustajat, Matti Piispanen ja Jan Hörhammer tapasivat 23.2.2018 ulkoilupalvelupäällikön Stefan Fröbergin ja merelliset palvelut yksikön päällikön Ari Maunulan. Seuraavista asioista sovittiin:

Veneiden vesillelaskua ja talvisäilytystä koskeva esittelytilaisuus

Stefan Fröberg keskustelee Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johdon kanssa siitä, että järjestettäisiin veneiden talvisäilytystä ja veneiden vesillelaskua koskeva esittelytilaisuus keväällä 2018. Paikka voisi olla HSK ja ajankohta 17.5.2018 klo 15.30-. Tilaisuuteen kutsuttaisiin kaupungin sekä luottamusmiesjohtoa että virkamieskuntaa. Kutsu tilaisuuteen esitetään myös Helsingin Satama Oy:lle. Yhteyshenkilönä toimii Juha Vuorinen (HSK/SPV).

Em. tilaisuudessa otetaan esille talvisäilytysselvityksen ratkaisumallien toteuttamisen seurantaryhmän perustaminen. Tilaisuus mahdollistaa myös keskustelun eri tahojen kanssa venekerhojen toimintaan liittyvistä keskeisistä asioista.

Helvene toimikunnan ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistilaisuus pidetään maanantaina 7.5.2018 klo 18.00 – Kisahallin tiloissa.

Helveneen uusille nettisivuille, os. Helvene.fi, sijoitetaan myös Liikuntaviraston ja Helveneen yhteiskokousten pöytäkirjat ja muu materiaali.

Helsingin kaupungin perimät maksut (venepaikka- ja satamamaksut sekä muut vuokrat).

Todettiin, että kaupungin organisaatiomuutoksen jälkeen ei voida olla varmoja, että venekerhot saavat tiedon maksumuutoksista siten, että ne voidaan yhdistysten päätöksenteossa ottaa suunnitellusti huomioon. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pyrkii luonnollisesti siihen, että hinnoista päättävät tekisivät päätökset niin, että maksut voidaan venekerhoissa ottaa huomioon niiden budjettikäsittelyssä.

Selvitykset, strategiat ym

PDF-tiedostoHelsingin Veneilystrategia 2020 luonnos 2011 11 16.pdf (219 kB)

Kaavoitus Helsingissä

Helvene seuraa kaavoitusta Helsingissä siltä osin kun se käsittää venesatamia ja talvisäilytys alueita.

Venekerhojen tulee itse myös aktiivisesti seurata oman alueensa kaavoitushankkeita. Onko viime aikoina selvitelty mitä kaavoitushankkeita on meneillä venekerhon lähiseudulla? Olisi tärkeätä että venekerho tuntisi hankkeet jotta niihin oikeaaikaisesti voisi vaikkutta.

Helvene ehdottaa että venekerhot seuraavat kaavoitusta kolmella tavalla.

Suunnitelmavahti pitää ajan tasalla Helsingin kaupunkisuunnittelusta. Helsingin kaupunkisuunnittelun seuraamiseen on avattu uusi palvelu – Suunnitelmavahti. Suunnitelmavahti lähettää sähköpostiin ilmoituksen, kun kaavoja tai liikennesuunnitelmia tulee nähtäville. Mutta pitää muistaa että Suunnitteluvahti on melko passiivinen tapa seurata asioita.

Ehdottomasti paras tapa on tavat oman alueen vastaavaa suunnittelijaa. Lyhyessäkin tapaamisessa saa paljon hyödyllistä tietoa myös hankkeista jotka ovat aivan alkuvaiheessa. Tärkeätä on tietää mitä naapuristossa tapahtuu ja kuinka se mahdollisesti vaikuttaa kerhon toimintaan. ja tulevaisuuteen.