Kaavoitustilanne Hernesaari 2018 02

18.2.2018


Hernesaaren kavaselostuksessa mainitaan että veneiden talvisäilytykselle on osoitettu venesatamaan ja loistoristeiliälaiturille tilat.

Hernesaaren kavaselostuksessa mainitaan että veneiden talvisäilytykselle on mahdollista osoittaa venesatamaa ympäröivän tasaisen kentän lisäksi alueita 3,3, hehtaarin laajuiselta risteilysatama-alueelta talviaikana, jolloin satamassa ei ole risteilyliikennettä. Alueen vuorottaiskäyttö on sovittava satamatoimintojen kanssa yhteen Helsingin Sataman kanssa.

Helvene toteaa, että tässä suunnitelmassa on hienosti otettu huomioon ylipormestari Jussi Pajusen asettaman selvitysryhmän selvityksen ja siihen liittyvien ratkaisumallien linjaukset siitä, millä tavoin voidaan turvata veneiden talvisäilytyspaikat myös tulevaisuudessa. Suunniteltu toimintamalli vastaa veneiden talvisäilytyspaikkoja koskevaa uutta vuonna 2016-2017 tehtyä linjausta.

Helvene kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että suunnitelmassa oleva talvisäilytyksen aikamääre, 1.10. – 30.4. on hyvin yksiselitteisesti todettu. Helvene esittääkin, että suunnitelmassa tämä kirjattaisiin väljemmin siten, että talvisäilytysajassa voitaisiin ottaa joustavasti huomioon todellinen laiturialueiden käyttö.

Helvene niin ikään esittää, että Helsingin kaupungin venesatamatoiminnasta vastaava viranomainen sopisi veneiden talvisäilytyksestä Helsingin Satama Oy:n kanssa ja että siinä selkeästi määriteltäisiin operatiivinen toimintamalli.
Kts seuraaavassa koko Helveneen lausunto

Liitteet